Aktuell informasjon

Globalskolen er et gratis undervisningstilbud i norsk, samfunnsfag og RLE for elever i grunnskolealder bosatt i utlandet. Les mer

Photo: Berit Roald/Scanpix.

Det viktigste rådet vi kan gi reisende nordmenn er at de aldri glemmer å tegne reiseforsikring. Får du problemer under reise og opphold i utlandet kan du ikke regne med at norske myndigheter ordner opp, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre. Les mer

Nå er det mulig å registrere oppholdet i Malawi på nett. Les mer

I den årlige helsesektorprogramgjennomgangen ble det rapportert god fremgang på flere områder, blant dem nevne bedret tilgang til grunnleggende fødselshjelp, bedrede tiltak for å hindre HIV overføring fra mor til barn, samt innen sykdomsbekjempelse som HIV-, tuberkulose-, og vaksinasjonsprogrammer. Til tross for resultater, er allikevel utfordringene store på flere felt, blant annet i forhold t... Les mer

Dersom du utvandret fra Norge mellom 1960 og 1975, og siden ikke har vært bostedsregistrert i Norge, bes du ta kontakt med ambassaden før du søker om nytt pass. Les mer