A | A | A
Norway’s official websites abroad

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015: Forhåndsstem i utlandet fra 1. juli

Last updated: 03.07.2015 // I Norge er valgdagen for kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 mandag 14. september. Velgere som ikke er i Norge på valgdagen den 14. september, kan forhåndsstemme i utlandet fra 1. juli til og med 4. september. Dette gjelder både for velgere som er bosatt i utlandet, og velgere som oppholder seg midlertidig i utlandet.

Det er mulig å forhåndsstemme på de fleste norske utenriksstasjoner, det vil si ambassader, generalkonsulater og konsulater, og hos stemmemottakere oppnevnt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det er også mulig å brevstemme hvis velger ikke kan oppsøke en stemmemottaker.

Det brukes ikke valgkort ved forhåndstemmegivningen i utlandet. Det eneste du trenger å ta med er legitimasjon.

I Oslo er det kommunestyrevalg og valg til bydelsutvalg, men ikke fylkestingsvalg.

Finn informasjon om hvor og hvordan du forhåndsstemmer i utlandet på www.valg.no.

Du kan avlegge stemme ved ambassaden i Lilongwe under de vanlige åpningstidene:
Mandag-torsdag 07.30-15.30 og fredag 07.30-13.00. Merk at ambassaden holder stengt mandag 6. juli på grunn av lokal helligdag.


" id="ctl00_Main_MainBodyRegion_MainBodySelector_body_MainBodyFooter1_ucSocialSharing_uxSocialMedialink" class="addthis_button"> Bookmark and Share