A | A | A
Norway’s official websites abroad
Photo: Bjarne Garden.Photo: Bjarne Garden

Nsanje etter flommen

Last updated: 10.02.2015 // Ambassaden, ved ambassaderåd Bjarne Garden, besøkte det flomrammede området i Nsanje mandag 9. februar. Her følger Gardens opplevelse av Nsanje etter flommen.

Øyeblikksbildet av flommen sør i Malawi er at vannet har gått noe tilbake, men at forholdene for folk som bor i leirene er helsefarlige. Mangel på latriner og forsyning av rent vann skaper uverdige forhold og risiko for sykdomsutbrudd. Dertil er boforholdene for dårlige, for mange mennesker deler samme rom, telt eller lagerhall. Det går ut over tryggheten.

Samtidig er inntrykket fra Bangula i Nsanje at matforsyningen i leirene er blitt bedre, man holder på å forbedre vannrenseanlegg og sette opp flere familietelt, og man arbeider med å skille tydeligere mellom de som er fordrevne og mest nødlidende og lokalbefolkningen i nærområdet som også er interessert i forsyningene som kommer til leirene.


Leiren i Bangula med telt fra Kirkens Nødhjelp (KN). KN har bidratt med 400 slike telt i Nsanje, samt flere latriner.


Ambassaden fikk anledning til å bli med Kirkens Nødhjelps folk opp i helikopter og ta områdene på den utilgjengelige østbanken av Shire-elven i øyesyn. Her har man ikke kommet til for å få en god oversikt over skadde områder og landsbyer, og kun mindre forsyninger av mat har blitt sluppet med helikoptre siden flommen rammet. Det er store områder som er, eller har vært, under vann. Folk har vært nødt til å forlate hjemmene sine mange steder, hus og gårdstun står under vann.


Flomvannet står fortsatt høyt i en av de flomrammede landsbyene.

Men det største inntrykket var likevel ødelagte avlinger: I Malawi er det bare én avling i året, og for et folk som lever av landbruk blir det katastrofalt når den slår feil. Og her slår den feil - et par måneder etter at det ble sådd, har maisen på åkrene som vannet flommet over, blitt ødelagt. Befolkningen har lite eller ingenting igjen å høste i april og mai.


Fra østbanken av Shire-elven: Ødelagte avlinger.

 

Kirkens Nødhjelp har satt inn tre eksperter på hhv. leirledelse, vannforsyning og logistikk, som blir noen uker til. FN har sammen med myndighetene det overordnede koordineringsansvaret som er utfordrende å få til å fungere godt. Men koordineringen forbedres, det er på Østbanken det er størst utfordringer nå. Og hjelpeorganisjonene retter oppmerksomheten dit.

Landrepresentant for KN i Malawi, Oddbjørn Flem, med forsyninger til flomleirene.


Hva med framtida, på kort og lang sikt? Det gjenstår å forbedre responsen til de nødstedte, først. Og så på mellomlang sikt, for å bidra til mest mulig selvhjulpenhet å skaffe folk hurtigvoksende sorter slik at de får mest mulig ut av jorda i regntida som gjenstår. Men mange vil trenge nødhjelp som følge av at deres avlinger ble ødelagt. Og regntida er ikke over, den er bare midtveis og flere kan rammes. Det vet vi lite om nå.

Men på lang sikt kan ikke dette fortsette, med slike jevnlige klimarelaterte katastrofer. Den siste regnkatastrofen var i 2012, om enn mindre i omfang. Flere av Malawis riskoutsatte landområder kan ikke befolkes og dyrkes som nå, i framtida. Det krever tøffe politiske planer og gjennomføring av folkeflytting. Folk har ikke alternativer til sin riskofylte tilværelse uten politisk tilrettelegging og støtte. Moteordet nå er å bygge folks motstandskraft - "resilience" - og hvis det lages en god politikk for det, må Norge og andre givere støtte opp. Noe er gjort, men her må det mer og sterkere tiltak til.


" id="ctl00_Main_MainBodyRegion_MainBodySelector_body_MainBodyFooter1_ucSocialSharing_uxSocialMedialink" class="addthis_button"> Bookmark and Share