A | A | A
Norway’s official websites abroad

Bistand til nordmenn

Alle norske statsborgere som ønsker å søke om norsk pass må gjøre dette ved personlig oppmøte på ambassaden eller politi/passkontor i Norge. Les mer

Ny lov om statsborgerskap trådte i kraft 1. september 2006. Den nye loven erstatter lov 8. desember 1950 nr. 3 om norsk riksborgarrett. Viktigste endring for nordmenn bosatt i utlandet er paragraf om tap av statsborgerskap ved fravær fra Norge, uansett fødested.  Les mer

Photo: Stein J. Bjørge/Scanpix.

Søknad om personnummer for barn født i utlandet fremsettes til ambassaden. Fødselsnummeret består av passøkers fødselsdato og et personnummer. Les mer

Ved tap av pass er ambassaden behjelpelig med utstedelse av nødpass eller annet reisedokument for hjemreise. Les mer

Norge har til sammen ca. 100 ambassader og underliggende fagkonsulater som kan gi bistand til norske reisende i utlandet. Les mer