A | A | A
Norway’s official websites abroad

Søke om pass

Alle norske statsborgere som ønsker å søke om norsk pass må gjøre dette ved personlig oppmøte på ambassaden eller politi/passkontor i Norge.

Fremgangsmåte ved utstedelse/fornyelse
 
Alle norske statsborgere som ønsker å søke om norsk pass må gjøre dette ved personlig oppmøte på ambassaden. Dette gjelder også barn. Alle som skal ha pass må ha norsk personnummer. Personer uten norsk personnummer må derfor søke om dette først. Søknad om personnummer sendes ambassaden. For mer informasjon, se menypunkt Personnummer. Passøknad må innleveres i ambassadens åpningstid, som er mandag til torsdag, mellom kl 09:00 og 12:00.

For voksne og barn ved fornyelse:
Søker eller verge/foreldre fyller ut 1 eksemplar av skjemaet GP-7059 B/N (Skjemaet får du på ambassaden).
• Husk å ta med ditt gamle pass. 
• For barn under 18 år: Har begge foreldrene foreldreansvar, må begge samtykke i at barnet får utstedt pass og den som møter opp må ha med skriftlig samtykke og legitimasjon eller offentlig bekreftet kopi av legitimasjon fra den som ikke møter. Eneansvar (tildelt ved domskjennelse eller avtale) for barn må dokumenteres.

Ved førstegangs utstedelse av pass for barn under 18 år, må følgende tilleggsdokumenter vedlegges:
• Fødselsattest, som viser begge foreldres navn.
• Begge foreldres pass.
• Foreldrenes vigselsattest (nødvendig i noen tilfeller).
• Barnet må være med ved innlevering av søknad.

Forholdet til opplysninger fra Folkeregisteret

Pass vil kun bli utstedt på bakgrunn av de navneopplysninger som til enhver tid fremkommer i Folkeregisteret. Hvis man har endret navn, må man derfor søke om navneendring før utstedelse av pass med nytt navn er mulig.

Søknad om navneendring:
Norske borgere som er registrert utvandret i Folkeregisteret, må søke om navneendring hos lokale myndigheter. Bekreftet kopi av navnebevilling fra lokale myndigheter sendes pr. post til Skattedirektoratet (SKD), Sentralkontoret for folkeregistrering, postboks 6300 Etterstad, 0603 Oslo med anmodning om å få endret sitt navn. Bevilling som ikke er skrevet på engelsk, fransk, tysk eller spansk må vedlegges statsautorisert oversettelse til ett av disse språk eller norsk.

For norske borgere som registrert bosatt i Norge i Folkeregisteret, skal dette skjemaet fra Justis- og politidepartementet brukes ved søknad om navneendring.

Passet tapt/stjålet:
Dersom du har mistet eller blitt frastjålet passet ditt, må du medbringe annen norsk legitimasjon (for eksempel førerkort, bankkort, legitimasjon med bilde eller fødselsattest) og fylle ut et tapsmeldingsskjema. Dersom passet er stjålet, må du melde tapet til politi og medbringe en tapsattest fra politiet.

Vær oppmerksom på at dersom du har meldt passet ditt tapt og finner det igjen, må det innleveres til ambassaden eller politiet i Norge. Det vil ikke lenger være gyldig som reisedokument.

Hvor lang tid tar søknadsprosessen?
Maskinlesbare pass produseres ikke ved ambassaden, men hos passprodusent i Norge. Man må normalt påregne 1 - én - uke, samt postgang til og fra Norge, til sammen to uker.  Nødpass (håndskrevet) kan utstedes inntil det maskinlesbare passet er i hende (passgebyr det samme som ved maskinlesbare pass). For nødpass kreves to passfoto.

Avhenting
Når passet er mottatt ved ambassaden, kan det sendes direkte til deg med kurér (mottaker betaler). Hvis gammelt pass ikke ble makulert ved ambassaden i forbindelse med innlevering av søknad, må du hente passet på ambassaden, avtale å hente passet ved en av våre honorære konsulater eller sende passet med kurér til ambassaden.

Gyldighet av passet
Barn opp til 5 år får pass med gyldighet i 2 år. Barn mellom 5 og 10 år får pass med gyldighet i 3 år. Barn mellom 10 og 16 år får pass med gyldighet i 5 år. Personer over 16 år får pass med vanlig gyldighet på 10 år. Unntaket er barn over 12 år som er født i utlandet. Disse personene må før de fyller 22 år søke om bibehold av sitt norske statsborgerskap. Uten bibeholdsbevilling av norsk statsborgerskap kan pass ikke utstedes utover 22-års grensen.

Bibehold av statsborgerskap/bosatt i utlandet
Norsk borger som ikke har bodd i Norge i til sammen to år eller i Norge andre nordiske land i til sammen syv år, mister automatisk sitt norske statsborgerskap når hun/han fyller 22 år - dersom de ikke etter søknad har fått beholde statsborgerskapet. Dette gjelder uansett om man er født i Norge eller i utlandet, og også for de som på basis av tidligere statsborgerlov nå har pass som er gyldig utover 22-årsdagen. Søknaden om bibehold av statsborgerskap skal sendes norsk utenriksstasjon i god tid før man fyller 22 år. For ytterligere opplysninger se menypunktet Statsborgerskap

Hvor kan man søke om pass?
Passøknader fremmes ved norske ambassader eller hos politiet i Norge. Passøknader kan også fremmes ved generalkonsulatene i Alicante, Guangzhou, Hamburg, Houston, Juba, Murmansk, New York, Rio De Janeiro, St. Petersburg, San Francisco og Shanghai.


" id="ctl00_Main_MainBodyRegion_MainBodySelector_body_MainBodyFooter1_ucSocialSharing_uxSocialMedialink" class="addthis_button"> Bookmark and Share