A | A | A
Norway’s official websites abroad
Photo: Stein J. Bjørge/Scanpix.Photo: Stein J. Bjørge/Scanpix

Søke om personnummer

Søknad om personnummer for barn født i utlandet fremsettes til ambassaden. Fødselsnummeret består av passøkers fødselsdato og et personnummer.

I henhold til nye forskrifter til passloven er det krav om at passøkers hele fødselsnummer på elleve siffer innføres i passet.

Følgende dokumenter må legges ved søknad:

  • Bekreftet kopi av mors og fars pass
  • Original fødselsattest, eller bekreftet kopi, hvor barnets fornavn* og fødselsdato fremgår. (Dersom attesten er på et annet språk enn fransk, engelsk eller tysk, må oversettelse utført av norsk, statsautorisert translatør vedlegges).

*Man får barnets fornavn påført den originale fødselsattesten på folkeregisteret i den kommune barnet ble født. Begge foreldre må møte for å erklære fornavnet, og ha med seg pass/ID kort. Hvis den ene av foreldrene ikke kan møte, må hun/han undertegne en fullmakt, signert hos politiet.

Apostille/legalisering er i utgangspunktet ikke nødvendig, ved tvil forelegges saken for Skattedirektoratet.

Saksbehandlingstiden kan ta 4-6 uker. 


" id="ctl00_Main_MainBodyRegion_MainBodySelector_body_MainBodyFooter1_ucSocialSharing_uxSocialMedialink" class="addthis_button"> Bookmark and Share