A | A | A
Norway’s official websites abroad

UD og ambassadenes bistand til nordmenn i utlandet

Norge har til sammen ca. 100 ambassader og underliggende fagkonsulater som kan gi bistand til norske reisende i utlandet.

Den norske ambassaden i Malawi kan bistå reisende med følgende anliggender:

• utstede nødpass eller annet reisedokument for hjemreise
• opprette kontakt med familie og venner for å be dem om å bistå deg med penger og billetter
• gi råd om overføring av penger fra Norge
• gi råd og veiledning om legetjenester, sykehus o.l.
• bistå med å skaffe juridisk bistand
• i særlige tilfeller, gi nødlidenhetslån for hjemreise
• bistå pårørende ved dødsfall i utlandet
• besøke arresterte eller fengslede
• i særlige tilfeller være tilstede under rettssaker

 

Videre kan man ikke forvente at ambassaden kan bistå med:

• innblanding i rettergang
• betale privat engasjert forsvarer
• skaffe husvære, arbeid eller arbeidstillatelse
• betale regninger for hotell, lege, juridisk bistand eller andre utgifter
• pengeoverføring/utbetaling, herunder sosial stønad
• oversette attester o.l.
• assistere i sivile saker
• overta omsorg for barn
• følge syke, barn eller andre tilbake til Norge

Norske statsborgere kan be om bistand. Flyktninger og statsløse personer bosatt i Norge kan påregne samme hjelp som norske borgere i de fleste saker under midlertidig opphold i utlandet. Norske statsborgere fast bosatt i utlandet kan ikke forvente samme bistand som den som måtte bli tilbudt nordmenn med fast bopel i Norge. Har du dobbelt statsborgerskap og reiser til ditt andre hjemland, kan du risikere at det andre landets myndigheter ser bort fra det norske statsborgerskapet. I slike tilfeller vil norske myndigheter vanskelig kunne yte bistand.

For ytterligere informasjon se: http://www.landsider.no/tips/bistand/


" id="ctl00_Main_MainBodyRegion_MainBodySelector_body_MainBodyFooter1_ucSocialSharing_uxSocialMedialink" class="addthis_button"> Bookmark and Share