A | A | A
Norway’s official websites abroad

Norgesskolen er en tre ukers sommerskole i norsk språk og kultur for barn av norske foreldre eller av foreldre som av andre grunner ønsker å opprettholde kontakten med Norge, norsk kultur og norsk skole. Skolen drives i regi av Nordmanns-Forbundet/Norwegians Worldwide som har som formål å opprettholde kontakten mellom Norge, utenlandsboende nordmenn og norgesvenner i alle land. Mer informasjon ...

Les mer

Det fins mange nyttige nettsider om det å studere i utenlandet. Praktiske tips og erfaringer kan finnes på sider som www.studereiutlandet.com og  www.studereiutlandet.no  .

Les mer
Photo: Colourbox.

Globalskolen gir nettbasert kompletterende undervisning i norsk, samfunnsfag og RLE til norske barn i grunnskolepliktig alder som er bosatt i utlandet. Hvert semester har 15 ukeplaner, og arbeidsomfanget på hver plan skal være minst 90 minutter. Globalskolen har sertifisering fra Utdanningsdirektoratet i Norge til å gi denne typen undervisning. Søknadsfristen for høstsemesteret er 30. august, o...

Les mer